การประกันด้านคุณภาพ

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด ได้ตระหนัก และให้ความสำคัญต่อการดำเนินงานภายใต้ข้อกำหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/IATF 16949 เรื่องคุณภาพ และความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ที่จะส่งมอบให้แก่ลูกค้า ซึ่งเปรียบเสมือน"หัวใจหลัก" ในกระบวนการผลิต และการบริการ เพื่อให้มั่นใจว่าลูกค้าจะได้รับผลิตภัณฑ์ และบริการที่เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพที่ลูกค้าเป็นผู้กำหนด และสอดคล้องกับข้อกำหนดด้านกฏหมาย และสิ่งแวดล้อมโดยการประกันด้านคุณภาพ สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ ดังนี้

 

  • การตรวจสอบความหนาของผิวชุบ (Plating Thickness) ของชิ้นงานในกระบวนการผลิตด้วยเครื่องมือวัดแบบพกพา

 

  • การตรวจสอบความหนาของผิวชุบ (Plating Thickness) ของชิ้นงานในกระบวนการผลิตด้วยเครื่อง X-Ray Fluorescent (XRF) Microspot Analyzer

 

  • การทดสอบการทนทานต่อการกัดกร่อน (Neutral Salt Spray Corrosion Test) 

 

  • การทดสอบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ และภายในกระบวนการผลิตโดยสถาบันกลาง (SOC - Substance of Concern)

 

  • การทดสอบสารต้องห้ามในผลิตภัณฑ์ และภายในกระบวนการผลิตโดยหน่วยงานภาครัฐ (SOC - Substance of Concern)

 

  • การทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า (Customer Specific Requirement Testing)