รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ

"เราภาคภูมิใจในการเป็นฟันเฟืองส่วนเล็กๆที่ได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจในการขับเคลื่อนธุรกิจของลูกค้า และตอบแทนประโยชน์คืนสู่สังคม"

 

  • รางวัลมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ ISO 9001: 2015

 

  • รางวัลมาตรฐานระบบบริหารจัดการด้านคุณภาพ IATF 16949:2016


 

 

 

  • รางวัลมาตรฐานการรับผิดชอบต่อสังคม

  • รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียว

  • รางวัลด้านการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการควบคุมกระบวนการคุณภาพด้านการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า

  • รางวัลการันตีคุณภาพกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานคุณภาพ