เกี่ยวกับเรา

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด
      ก่อกำเนิดมาจากการเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัดโดยชื่อเดิมคือห้างหุ้นส่วนจำกัด นวลฉวีโครเมี่ยม ตั้งอยู่บริเวณเชิงสะพานนนทบุรี (สะพานนวลฉวี) ได้รับจ้างทำงานชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า (ซิงค์, นิเกิ้ล-โครเมี่ยม) และงานทั่วไป ซึ่งทีมทำงานที่ได้มีประสบการณ์ การทำงานในกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า โดยตรงทำให้ บริษัทฯ ได้เริ่มรับคำสั่งซื้อ(ORDER) จากลูกค้าบริษัทผู้ผลิต เครื่องใช้ไฟฟ้าและรถจักรยานยนต์ จากผลงานเรื่องของคุณภาพ, ราคา,การจัดส่ง และการบริการ (ที่ลูกค้าบ้างที่พูดว่าเหมือน SEVEN ELEVEN คือบริการ 24 ชม.) ที่ทางบริษัทฯ ได้ดำเนินกิจการมาจนถึงปัจจุบัน ทำให้บริษัทฯ ได้รับความไว้วางใจมากขึ้นเรื่อยๆ จากลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรมผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อเนกประสงค์ และชิ้นส่วนทั่วไปที่ต้องการงาน คุณภาพตามมาตรฐานสากล ซึ่งในปัจจุบันบริษัทฯ มีลูกค้าที่มาใช้บริการมากกว่า 40 บริษัท เราภูมิใจที่เรา ได้มีส่วนร่วมทำให้กลไกหนึ่งในกระบวนการสร้างสินค้าที่มีคุณภาพให้กับคนไทยได้ใช้และส่งออกไปยังต่างประเทศ

ดังนโยบายทางด้านลูกค้าว่า "เราคือกระบวนการหนึ่งในกระบวนการของลูกค้า" ซึ่งมีความหมายว่าเราจะพัฒนาตนเองอย่าต่อเนื่อง เพื่อส่งมอบการบริการที่ตรงเวลา, คุณภาพชิ้นงานเป็นที่ยอมรับ ด้วยราคาที่เหมาะสม ตามนโยบายคุณภาพที่ทางเรามุ่งเน้น ทางบริษัทฯ จึงได้มีการยกระดับระบบรับรองคุณภาพการบริหารงานจาก ISO 9001:2008 เดิมมาเป็นระบบ ISO 9001:2015 / IATF16949: 2016 เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้า

 

วิสัยทัศน์
1. เป็นบริษัทชั้นนำของการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้าในประเทศ
2. เป็นบริษัทที่ได้รับการยอมรับ และยกย่องในด้านการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยไฟฟ้า


พันธกิจ
1. สร้างความแข็งแกร่งในการปฏิบัติงาน และส่งเสริมให้เกิดความร่วมมือภายในองค์กร
2. บรรลุการเป็นผู้นำด้านความพึงพอใจของลูกค้า
3. กำหนดให้ความปลอดภัยเป็นกิจกรรมที่สำคัญที่สุดของกิจกรรมรากฐานของบริษัท
4. สร้างสังคมที่มีคุณภาพโดยการทำกิจกรรมที่มีคุณค่าเพื่อสังคม

 

นโยบายด้านความปลอดภัย
นโยบายด้านความปลอดภัย ด้วยบริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด เป็นสถานประกอบกิจการเกี่ยวกับการชุบเคลือบผิวโลหะด้วยระบบไฟฟ้าในการชุบชิ้นส่วนรถยนต์ รถจักรยานยนต์ และชิ้นส่วนเครื่องใช้ไฟฟ้า ฯลฯ ซึ่งนโยบายของบริษัทฯ ได้ให้ความสำคัญในเรื่องของความปลอดภัยในการทำงานเป็นหลัก คือ บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
1. บริษัทฯ ให้ความสำคัญในการพัฒนาด้านความปลอดภัยอย่างต่อเนื่อง
2. บริษัทฯ ให้ความสำคัญถึงความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงานทุกคน
3. บริษัทฯ ส่งเสริมสนับสนุน พนักงานให้มีความรู้ ความเข้าใจ และทัศนคติที่ดีต่อเรื่องความปลอดภัยในการทำงาน
4. บริษัทฯ ยึดถือเรื่องความปลอดภัยเป็นเครื่องหนึ่งในการทำงานและผู้บังคับบัญชาทุกคนทุกระดับจะต้องรับผิดชอบ

 

นโยบายด้านคุณภาพ
1. มุ่งมั่นผลิตงานชุบที่มีคุณภาพ
2. ส่งมอบตรงเวลา
3. พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง
4. เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ