บริการชุบผิวผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

หมวดหมู่: ผลิตภัณฑ์กลุ่มเครื่องใช้ไฟฟ้า

รายละเอียดสินค้าเพิ่มเติม

บริการชุบซิ้งค์ (กรด หรือด่าง)สีรุ้ง (เหลือง หรือสีฟ้า) (+3)

บริการชุบซิ้งค์ (กรด หรือด่าง)สีขาว หรือสีดำ (+3)

สามารถชุบได้สำหรับไลน์แขวน

สามารถชุบได้สำหรับไลน์กลิ้ง

สามารถชุบได้ตามมาตรฐานคุณภาพสากล หรือตามข้อกำหนดเฉพาะของลูกค้า