ข่าวตัวอย่าง2 ตรวจสอบปั๊มน้ำอย่างรอบคอบและพยายามหาจุดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

ตรวจสอบปั๊มน้ำอย่างรอบคอบและพยายามหาจุดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

ตรวจสอบปั๊มน้ำอย่างรอบคอบและพยายามหาจุดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย

ตรวจสอบปั๊มน้ำอย่างรอบคอบและพยายามหาจุดที่อาจทำให้เกิดความเสียหาย