บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด

บริษัท นวลฉวีวิศวกรรม จำกัด (เอ็นซีวี)


"มุ่งมั่นผลิตงานชุบที่มีคุณภาพ ส่งมอบตรงเวลา พัฒนาระบบอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ลูกค้าพึงพอใจ"


เราบริการงานชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้า (ซิงค์, นิเกิ้ล-โครเมี่ยม) ด้วยทีมทำงานที่มีประสบการณ์ เรามุ่งเน้นความสำคัญในทุกๆกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าในฐานะ "งานของเรา" ให้แก่กลุ่มลูกค้าในอุตสาหกรรมการผลิตชิ้นส่วนรถยนต์, ชิ้นส่วนรถจักรยานยนต์, ชิ้นส่วนเครื่องใช้ ไฟฟ้า,ชิ้นส่วนเครื่องยนต์อเนกประสงค์ และชิ้นส่วนงานอุตสาหกรรมอื่นๆ ที่ต้องการงานที่ได้มาตรฐานคุณภาพตามมาตรฐานสากล

เราภูมิใจที่ได้มีส่วนร่วมในฐานะกลไกเล็กๆ กลไกหนึ่งที่ช่วยสร้าง และมีส่วนร่วมการสร้างตราสินค้าที่มีคุณภาพให้แก่ลูกค้ามากกว่า 40 บริษัท  ทั้งการผลิตเพื่อใช้ในประเทศ และส่งออกไปยังต่างประเทศภายใต้มาตรฐาน ISO/ TS 16949 เดิมมาเป็นระบบ ISO/IATF 16949:2015 (ISO 9001:2015 / IATF16949 : 2016) ด้วยการพัฒนาที่ไม่หยุดยั้ง เราสัญญาว่าจะผลิตงานที่มีคุณภาพ สามารถส่งมอบสินค้า และบริการได้ตรงต่อเวลา เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในตัวผลิตภัณฑ์ และบริการของเรา 

บริการจากทางเรา

Card image cap
Electrolytic Zinc Plating

บริการชุบซิ้งค์ (กรด-ด่าง) ไลน์กลิ้ง (Barrel) ไลน์แขวน (Rack) สำหรับงานผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์,จักรยานยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า หรือผลิตภัณฑ์อื่นๆตามข้อกำหนดของลูกค้า

Card image cap
Nickel-Chrome Plating

บริการชุบนิเกิ้ล-โครเมี่ยม สำหรับไลน์แขวน (Rack) สำหรับงานผลิตภัณฑ์กลุ่มยานยนต์,จักรยานยนต์, กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้า, กลุ่มผลิตภัณฑ์จักรกลการเกษตร หรือจักรกลอเนกประสงค์ และผลิตภัณฑ์อื่นๆตามข้อกำหนดของลูกค้า

Card image cap
Quality Assurance Service

บริการด้านการทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ สำหรับผลิตภัณฑ์ที่ทำการทดสอบตามรอบที่ลูกค้ากำหนด สำหรับการวัดผล และประสิทธิภาพของกระบวนการผลิตประจำวัน สำหรับข้อกำหนดอื่นๆ หรือการทดสอบคุณภาพตามที่ลูกค้าร้องขอ

Card image cap
Deliver And Transportation Service

บริการด้านการจัดส่ง รถกระบะ หรือรถขนส่งขนาดเล็ก รถกระบะ หรือรถขนส่งขนาดใหญ่ พร้อมให้บริการตลอด 24 ชั่วโมง

 

  • ได้รับมอบความไว้วางใจจากบริษัท ไทยฮอนด้า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัดให้เป็นซัพพลายเออร์เพียงรายเดียวจากกระบวนการชุบเคลือบผิวด้วยไฟฟ้าที่ได้ส่งมอบองค์ความรู้ให้แก่ทีมงานคุณภาพรุ่นใหม่

  • เป็นฟันเฟืองเล็กๆที่ร่วมสร้างความสำเร็จ และความยั่งยืนให้กับห่วงโซ่อุปทาน 
    • ลูกค้าชนะ - ได้รับความพึงพอใจสูงสุดในคุณภาพผลิตภัณฑ์ การดูแลรักษาคุณภาพผลิตภัณฑ์ ด้วยราคาที่จับต้องได้
    • องค์กรชนะ - สร้างทีมงาน และสายการทำงานที่เข้มแข็งเพื่อเพิ่มศักยภาพ และคุณค่าในการดำเนินงาน
    • ผู้ขายชนะ  - แบ่งปันผลประโยชน์ที่เป็นธรรม และยั่งยืนแก่ผู้ขายทุกเจ้า เพื่อสร้างพันธมิตรที่เข้มแข็งด้านการค้า
    • สังคมชนะ  - คืนโอกาสให้แก่สังคม และรับผิดชอบต่อส่วนรวมโดยตระหนักในการอนุรักษ์ และรักษาสภาพแวดล้อม และการใช้ทรัพยากรอย่างยั่งยืน

ข่าวสารและกิจกรรม

มาตรการในการป้องกัน และรับมือสำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
มาตรการในการป้องกัน และรับมือสำหรับสถานการณ์โรคระบาด COVID-19
เพื่อรับมือกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค Covid-19 ทางบริษัทฯ ได้จัดทำแนวทาง, คู
อัพเดท 02.05.2021

ผลงานที่มีคุณภาพเพื่อลูกค้าของเรา

เราได้รับการยอมรับ และความไว้วางใจจากลูกค้าในภาคส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ (Automotive) อุตสาหกรรมยานยนต์อเนกประสงค์ (Versatile Engines/Machinery) ตลอดจนกลุ่มอุตสาหกรรมเครื่องใช้ไฟฟ้าในครัวเรือน (Electric Applicance) ทั้งตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ